Gedragscode Het Veer

 Waarom hebben we een Gedragscode nodig? 

Hieronder is de specifieke gedragscode van Het Veer beschreven. 

In een voortdurend veranderende wereld is er toch één gegeven dat onveranderd blijft: Het onwankelbare voornemen van Het Veer om de hoogste normen op het vlak van bedrijfsethiek en -integriteit te handhaven. 

Via zijn technologieën levert Het Veer een belangrijke bijdrage aan bedrijven en gemeenschappen. Maar niet alleen wát we doen, maar ook de manier waarop we dat doen, bepaalt onze reputatie bij onze stakeholders en helpt ons succesvol te blijven. 

Die reputatie is bijzonder veel waard voor Het Veer. En net zoals al onze troeven moet ook deze worden ontwikkeld en beschermd. 

De Gedragscode staat centraal in de manier waarop we onze reputatie beschermen en ontwikkelen. Ze is gestoeld op onze bedrijfsprincipes van verantwoordelijkheid, respect en vastberadenheid, en omschrijft hoe we ons moeten gedragen. Het gaat dan niet om ons algemene gedrag, maar over de manier waarop we omgaan met bepaalde situaties waarin onze reactie belangrijke gevolgen kan hebben voor de reputatie 

van Het Veer. 

De Gedragscode gaat verder dan de naleving van de wet in de landen waar we actief zijn. Ze toont hoe wij ons ertoe verbinden ons op een ethische en integere manier te gedragen in elke situatie, terwijl we toch de rechten van mensen als individuen blijven respecteren. We verwachten dit van elke medewerker van Het Veer, overal en altijd, maar ook van al onze zakenpartners. Hoge normen in onze relaties zijn immers de fundamenten van duurzaam succes. 

We willen worden erkend als een vooraanstaande leider in alles wat we doen. En we willen dat al onze stakeholders trots zijn op hun relatie met Het Veer. 

Ik verzoek je dringend de Code grondig te lezen, zodat ook jij de hoge gedragsnormen die al onze stakeholders van Het Veer verwachten, kunt toepassen. 

Weet je desondanks niet precies hoe je in een bepaalde situatie moet handelen? Dan kun je voor ondersteuning en advies steeds terecht bij je management, HR-afdeling of de lokale vertegenwoordiger. 

Bedankt om Het Veer te helpen bij de naleving van onze Gedragscode en integriteit in al onze activiteiten hoog in het vaandel te dragen. 

Sophie Vandoorne 

CEO